EMS

*/ ?>

EMS

EMS (Express Mail Service) ett barn av Världspostföreningen, eller Union postale universelles (Universal Postal Union på engelska), förkortat UPU. Världspostföreningen grundades 1874 av tysken Heinrich von Stephan och är idag en del av Förenta Nationernas många undergrupper. Deras medlemsantal uppgår till 191 länder världen över varav cika 85% av dem har anslutit sig till Express Mail Service-gruppen.

EMS – Spåra, Live Tracking, Track and Trace Service

EMS

I slutet av 90-talet, närmare bestämt 1998 skapades en internationellt gångbar flygfraktstjänst kallade Express Mail Service. Bakom beslutet låg Världspostföreningen också känd som UPU; vilket är ett organ inom Förenta Nationerna som bildades 1874 av Heinrich von Stephan. I Världspostföreningenss stadgar ingår att se till att ett effektivt fungerande postnätverk mellan dess 191 medlemsländer finns att tillgå för världens medborgare, och EMS var alltså ett direkt resultat av att en expresstjänst av tillförlitlig karaktär, organiserat främst via flyg, önskades. Sedan EMS infördes har 177 av UPUs medlemsländer anslutit sig till tjänsten vilket i klartext innebär att 85% av länderna som utgör organisationen erbjuder EMS-tjänster; vilket i sin tur innebär att tracking är möjlig till ett hundratal länder via den snabba och tillförlitliga Express Mail Service-tjänsten.

Vad är EMS?

EMS erbjuder en tjänst, och det är en tillförlitlig, alltid spårbar samt tillgänglig tjänst som tar ditt gods från punkt A till punkt B snabbt och effektivt. Men vad är det egentligen du får när du skickar med EMS? Låt oss gå igenom de punkter de själva understryker, en både komplett och förklarande bild kommer därigenom att framträda.

  • Express Mail Service är en tjänst inom expressfrakt som grundar sig i ett globalt postsamarbete 190 länder emellan.
  • Prioriterad post, när du skickar med EMS kommer din försändelse automatiskt få prioritet över andra försändelser, detta oavsett inom vilken nationell postservice försändelsen går igenom.
  • Bekvämt, du kan skicka dina EMS-paket från postkontor i över 190 länder världen över. Räknat till antalet postkontor har Express Mail Service störst antal tillgängliga platser i världen som kan behandla denna typen av transporter.
  • Tillgänglighet, sett till antalet postnätverk i världen har också EMS den bästa tillgängligheten sett till infrastruktur och utbredning.

Spårning och tracking när du skickar med EMS

Express Mail Service erbjuder ett system med unik infrastruktur som möjliggör för alla försändelser som skickas på det här sättet att spåras från dörr till dörr. EMS trackingtjänst ger både sändare och mottagare en fantastisk möjlighet att spåra försändelsen i fråga mer eller mindre i realtid, med detaljerade uppdateringar snabbare än de flesta andra alternativ. Naturligtvis har EMS en egen hemsida för spårning av deras försändelser, men eftersom det också är den vi arbetar med går det lika bra att spåra paketet via oss.

Varför välja Express Mail Service?

Förutom de redan nämnda fördelarna bör också uppmärksammas att EMS årligen delar ut priser till de medlemsländer som presterat exceptionellt utifrån Världspostföreningens utsatta mål och riktlinjer. En oberoende domare utses som sedan jämför respektive lands resultat med de utsatta målen som bland annat omfattar precision inom tracking/spårning, effektivitet och service. De länder som lever upp bäst till kriterierna blir belönade med antingen ett guld-, silver- eller brons-certifikat, samt en plats i EMS “Hall of Fame”. Sedan 2013 har antalet kriterier ökat och ribban för de gamla har höjts, till följd av detta fick en mycket mindre skara länder glädjen att ta emot ett pris det året. Vinnarna av ett EMS-pris 2013 var: Sydkorea, Litauen, Singapore och Ungern inom guldsegmentet. Norge och St Lucia inom silver och de som fick brons var Vitryssland och USA.

Express Mail Service har med andra ord mycket god kontroll på tjänstens olika utformningar och utföranden i respektive länder, och de är måna om att prisa dem som levererar bäst. Även om det finns en mängd olika konkurrenter som i flera fall erbjuder lösningar som är snabbare än EMS expresstjänst kan det ändå vara klokare att använda EMS eftersom den typen av försändelser i flertalet länder får fördelaktig behandling, till exempel i Ryssland kan paket som skickas med EMS komma undan tull så länge innehållet inte överstiger 1000 dollar, varav motsvarande summa för paket från de populäraste konkurrenterna ligger på $ 250.

EMS och Världspostföreningens historia

UPU har sitt huvudkontor i Bern i Schweiz, och organisationens officiella språk är franska om än engelska adderades som tilläggsspråk 1994. Emellertid finns deras dokument och publikationer i regel tillgängliga på majoriteten av FNs språk.

Världspostföreningen formades alltså under andra halvan av 1800-talet, som ett viktigt led i förenklandet av att skicka post utomlands. Innan organisationens bildande fanns det ingen internationell standard vad gällde brevskickande länder emellan, detta innebar onödiga och ofta komplexa svårigheter för alla som önskade kontakta någon i ett annat land. Tre viktiga stadgar som Världspostföreningen omedelbart införlivade vid dess födelse var:

  1. 1. En universell portokostnad för enkla brev oavsett destinationsland.
    • Posten i respektive land bör behandla all post med samma prioritet.
    • Alla länder bör få behålla de pengar som internationellt porto innebär.

En av de mest direkta effekterna av UPU var att avsändare slapp märka sina försändelser med frimärken från alla de länder som paketet eventuellt passerade igenom.