Maersk

*/ ?>

Maersk

Maersk är inte bara ett av världens absolut största rederi med ett av de mest sofistikerade logistiknäten för containerfrakt, de är också Danmarks största företagskoncern, åtminstone om man går efter omsättning. Förutom logistik och transport består Maersk-koncernen av bland annat oljeriggar, bankväsende och lågprisbutikskedjor, varav den stora omsättningen lätt kan förklaras.

Maersk – Spåra, Live Tracking, Track and Trace Service

A.P. Møller-Mærsk A/S – Mycket mer än containerfrakt

Sedan 1996 har Maersk varit störst i världen på containerfrakt, till följd av det har de ocskå kontor och annex i runt 135 länder globalt; totalt sysselsätter de uppemot 110 000 anställda. Företaget har konsekvent placerat sig mellan plats 100 och 150 på Fortune Global 500, en lista som varje år listar de mäktigaste företagen tillika koncernerna i världen.

Koncernen grundades 1904 av Peter Maersk Möller och verksamheten har under hela 1900-talet och ända fram till 2006 styrts av någon i Maersk-Möller-familjen. Bolaget var till största delen enbart en transport- och logistikhistoria, ända fram till 1965 då arvtagaren Arnold Maersk McKinney-Möller expanderade företagsintressena till att omfatta områden som oljeutvinning, handel, flyg och industri. Med ett pris på dryga 43 000 danska kronor är Maersk-aktien den i särklass kostsammaste aktien på de skandinaviska börserna.

Maersk Line

Den största fraktionen av Maersk-koncernen är Maersk Line som motsvarar deras containerfrakt-division. Maersk Line är den enskilt största aktören i världen vad gäller containerfrakt till sjöss. Ungefär 25 000 människor världen över jobbar för verksamheten som omfattar över 600 fraktfartyg med en total transportkapacitet på strax över 3,8 miljoner TEU (standardcontainers).

Eftersom containerfrakt är den här verksamhetens specialitet, och även är den synnerligen mest relevanta verksamhet som rör oss nordeuropéer som önskar finna transportlösningar av större art, följer här en redogörelse för deras vanligaste fraktsätt med detta medel. I huvudsak går all deras sjötransport via containers, också kända som ISO-containers. Maersk Line erbjuder tre olika grundtyper av dessa, vanliga (torra), tempererade och special.

Last via normalcontainer

Den här typen av ISO-containers tillhör den vanligaste sett till ett globalt perspektiv. När du tänker fraktcontainer är det förmodligen en sådan du ser framför dig. Typen lämpar sig bra för att frakta sådant som är torrt och i fast form till exempel kol, spannmål och diverse metaller. Om det är något Maersk Line behärskar är det frakt via normalcontainer. Med en samlad kapacitet motsvarande 3,6 miljoner TEU har de utvecklat ett rigoröst system för att se till att varje last går i ett förvaringsutrymme som uppfyller alla säkerhetskrav.

Standarden är en 20’ stålcontainer med 33 kubikmeters utrymme, men för den som har särskilda behov finns även en i dubbel storlek, det vill säga 40’ på 67 kubik, samt en 40’ som är något högre än standardhöjd som har rum för totalt 76 m3. Den som behöver ytterligare utrymme för att rymma allt fraktgods kan välja en 45’ med mer höjd och ett totalrum på 85 kubikmeter, samt en 45’ och höjd men gjord i aluminium. Alla containers kan vidare modifieras med bland annat hängstångar som möjliggör för transport av kläder och textilier på galge. Även olika typer av fästningsanordningar kan fås för ökad säkerhet.

Tempererad container

Vid tillfällen då det som ska fraktas är känsligt för vissa temperaturer och följdaktligen måste hållas vid en viss temperatur för att bibehålla sin kvalitet, så som frukt, grönsaker, protein, mejeriprodukter och så vidare, erbjuder Maersk Line containers där temperaturen kan kontrolleras. Containertypen kommer i storlekar mellan 27 och 67 kubikmeter och är optimerade för att hålla den optimala önskade temperaturen samtidigt som de bidrar med minimalt med CO2-utsläpp.

Företaget är marknadsledande inom den här teknologin, inte minst tack vare deras lång erfarenhet som tillåtit dem att utveckla en rutin bestående av fem nyckelprocesser som säkerställer att det som fraktas på det här sättet fraktas under bästa möjliga förhållanden. Bland annat är de unika i deras metoder för förfrysning av de varor som behöver det. Se deras webbsida för en mer detaljerad genomgång.

Speciallast

Vissa typer av laster rymmer inte inom ramen för vad som kan kallas vanligt transportgods. För dessa typer av säregna transporter står Maersk Line mer än gärna till buds. För dylika omständigheter har Maersk Line alltid ett specialteam redo med många års erfarenhet av de mest häpnadsväckande typerna av fraktgods. När du skickar på det här viset får du alltid en ambitiös lösning, skräddarsydd för att möta dina behov.

Det finns tre standardlösningar för speciallaster: In gauge, out of gauge och break bulk. De två första omfattar laster som visserligen passar någon av containerdimensionerna, men som avviker exempelvis i höjd eller något annat. I regel kan du använda prisuppgifterna för normalcontainers som en måttstock för ‘in gauge’ och ‘out of gauge’. När det kommer till break bulk handlar det om transport av något som inte ryms inom någon container utan måste fraktas ovanpå ett par av dem, en sådan lösning kommer alltid med individuell prissättning.

My Maersk Line

För att du som kund ska ha bästa möjliga översikt över transporten av ditt gods samt dess omkringliggande faktorer har Maersk Line tagit fram en webbtjänst som heter just My Maersk Line. Här kan du snabbt få en sammanfattning av din frakthistorik, nuvarande status, avgångstider m.m.. Tjänsten möjliggör även för dig att spåra din container samtidigt som du kan göra en bokning för en nästkommande transport.

Maersk Lines historia i korthet

Det skulle ta två år från att Maersk Lines grundades och deras första fartyg skulle transportera deras första last. A. P Möller som var en försiktig investerare ville vara säker på att han inte tog sig vatten över huvudet och var därför tvungen att försäkra sig om en viss aktivitet för verksamheten. 1928 lättade företagets första fraktfartyg, ms LEISE MAERSK, ankar och styrde mot öst. Den första lasten bestod mestadels av reservdelar till Fordbilar.

Maersk Line har gått en lång väg sedan det grundades 1926, i synnerhet på senare tid har en rad revolutionerande händelser kantat företagets verksamhet; exempelvis blev de ägare av det största containerfartyget världen skådat 2006: “Emma Maersk”, E-klassad och tillverkad av Odense Steel Shipyard. Ett halvt decennium senare, 2011, beställde Maersk ett 20-tal ännu större fartyg av trippel E-klass, samtliga med en kapacitet på 18 000 containers. Beställningen gjordes till koreanska Daewoo som sommaren 2013 levererade fartygen vars typ namngavs efter Maersk McKinney-Möller, bolagets grundare. Man kan undra vad dem som var med 1956 när Maersk lanserade den första containern för fraktfartyg hade sagt om dagens framsteg.